De trainers

Ton Hoofwijk,

Chirurg (en voormalig opleider chirurgie Zuyderland Medisch Centrum) en voorzitter Stichting Appraisal & Assessment. Nu tevens 2 dagen per week RVE manager in Zuyderland. Sinds 2000 betrokken bij het TTT onderwijs. Van daaruit is ook Appraisal & Assessment voortgekomen. Samen met Guido schreef hij het boek 'Evaluatie van (medisch) professionals' en ontwikkelde hij de training voor appraisers. "Rust en reflectie: even weg van de drukte en de waan van de dag; dat is voor mij appraisal & assessment. Terug naar wat echt belangrijk is. Opnieuw de weg zien en gewezen: van, voor en door collegae".

Guido Geeraerts,

Medeoprichter en bestuurslid AAS, psychiater Zuyderland Medisch Centrum). Sinds 2000 trainer voor Train the Trainer in Sittard, opgeleid door R. Peyton. Stond destijds als stafvoorzitter aan de wieg bij het ontwikkelen van Appraisal & Assessment in het toenmalige Maaslandziekenhuis te Sittard. Samen met Ton schreef hij het boek 'Evaluatie van (medische) professionals'. Samen ontwikkelden ze ook de training voor appraisors. 'A&A heeft als belangrijk uitgangspunt dat de intrinsieke motivatie om je werk als professional goed te doen, niet allen bij jezelf aanwezig is, maar ook bij je collega'. Team-FMS is een logische doorontwikkeling van FMS.

Jolande Verhulst,

Medeoprichter en bestuurslid AAS. Als extern adviseur van het landelijke Sneller Beter project heeft zij Ton en Guido leren kennen en gezamelijk het idee opgevat de Stichting Appraisal & Assessment op te richten. Jolande heeft ruim 25 jaar ervaring met projecten, implementaties en veranderingen in de zorg. Ze heeft de Stichting Nederland Verbindt opgericht en is daar werkzaam als directeur. Daarnaast is ze werkzaam als directeur van De Academie voor Medisch Specialisten. 'Motto: Continue groei door training, reflectie en feedback, levert bloei!'

Giliam Kuijpers,

werkte geruime tijd als kinderarts in Tergooi en was aldaar initiatiefneemster en jarenlang voorzitter van de Appraisal & Assessment commissie. 'Met passie en overtuiging ben ik destijds aan deze eervolle taak begonnen. Professionaliteit begint en eindigt altijd met zelfreflectie. Ik ben ervan overtuigd dat we als medische specialisten een rijkdom aan ervaring en kennis met elkaar kunnen delen. Bovendien draagt A&A bij aan een positieve en transparante feedbackcultuur'. Giliam heeft inmiddels een Sociale Onderneming MedGezel® opgericht, waarin zij de toekomstige artsen opleidt tot medisch coach om patiënten te gaan helpen. Zij gebruikt hierbij haar IFMS ervaring om de nieuwe generatie dokters te stimuleren om het beste uit henzelf te halen.

Henk Festen,

Maag- darm- leverarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis - Den Bosch tot 2017 MDL arts in 's Hertogenbosch. Opleider MDL. Lid van de appraisal commissie in het ziekenhuis. Docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de 'Teach the Teacher' cursus voor de onderdelen 'beoordeling en feedback' en 'rolmodel'. Initiator van het concept 'incidentbespreking' met AIOS. Functioneringsgesprekken worden in alle lagen van elke organisatie gevoerd, ook in ziekenhuizen, behalve met medisch specialisten. Ook daar is dat van groot belang. A&A kan uitstekend in deze leemte voorzien en kan met name voor elke specialist een positieve stimulans zijn.

Mariel Keemers,

Chirurg Canisius Wilhemina Ziekenhuis - Nijmegen Sinds begin 90er jaren actief betrokken bij het geven en ontwikkelen van onderwijs aan co-assistenten, aios en docenten. Mariël is een van de grondleggers van de ziekenhuisbrede evaluatie van de staf door de aios en zij is voorzitter van de kerngroep Aanmoediging en Advies in het CWZ. Sinds 2008 betrokken bij de cursus Appraisal en Assessment en absoluut overtuigd van de kracht van A&A als het gaat om persoonlijke groei en het vergroten van onderling begrip. 'Het heeft mij altijd verbaasd dat we als medisch specialisten zo slecht voor elkaar zorgen: we zien voor onze ogen collega's afglijden naar burn out of disfunctioneren zonder dat we hieraan iets doen. Met A&A hebben we een instrument in handen om te voorkómen dat het zover komt en om te zorgen dat we elkaar op een positieve manier stimuleren en waarderen.'

Ralph So,

werkt sinds 2002 als (anesthesioloog)-intensivist in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht. Via lidmaatschap stafbestuur met portefeuille Kwaliteit & Veiligheid (2005 - 2012), sinds juni 2009 benoemd als medisch manager afdeling Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie. Speciale interesse: vitaal bedreigde patient op verpleegafdeling, Team Resource Management, HSMR/dossieranalyse, persoonlijke - en teamontwikkeling. Initiator en jarenlang voorzitter geweest van de Appraisal & Assessment commissie; dit project loopt in het Albert Schweitzer Ziekenhuis vanaf 2006; sinds 2008 landelijk appraisertrainer. Motto: 'Every professional has two jobs when they come to work: do their job and to improve' (naar: Paul Batalden 2007).

René M.F. Sorel,

sinds 1985 met veel plezier werkzaam als psychiater in de Ziekenhuisgroep Twente te Almelo. Sinds de komst van de co-assistenten in Almelo, ben ik betrokken bij hun begeleiding en fungeer de laatste jaren ook als coach. Met een aantal collega’s heb ik in Almelo het opvangteam voor stafleden opgericht. Bij het IFMS-traject in de Ziekenhuisgroep Twente ben ik, als voorzitter van de IFMS commissie, van meet af aan betrokken. Als “kind” van een kleine middenstander is mij werken aan kwaliteit met de paplepel ingegoten. IFMS beschouw ik als één van de waardevolle peilers voor de kwaliteit van ons functioneren.

Bert-Jan Looij,

internist en tot 2017 gedurende 20 jaar opleider interne geneeskunde Zuyderland Medisch Centrum, voorheen Maaslandziekenhuis en Orbis Medisch Centrum. Sinds 2000 betrokken bij het Teach the Teacher -onderwijs samen met Ton Hoofwijk en Guido Geeraerts, ook zelf opgeleid door R. Peyton. Van meet af aan als appraisor en trainer van appraisors betrokken bij Appraisal & Assessment. "Vroeger dacht ik dat het up-to-date houden van medisch specialisten het beste geborgd kon worden door periodieke examens, van Peyton heb ik geleerd waarom kwaliteitsbevordering veel beter bereikt kan worden door een systeem als Appraisal & Assessment dat recht doet aan alle aspecten van het vak zonder dat het een praktisch onhaalbaar beslag legt op tijd en middelen".

Anthon Hulsmann,

is kinderarts-neonatoloog en plaatsvervangend opleider kindergeneeskunde en werkt sinds 2004 in het Amphia Ziekenhuis te Breda. Als secretaris van het stafbestuur met portefeuille kwaliteit & veiligheid heeft hij in 2010 de IFMS-systematiek opgezet in zijn ziekenhuis en hij was tot 2020 voorzitter van de lokale IFMS-commissie. Van 2012 tot 2016 ontwikkelde hij als partner bij “de excellente maatschap” programma’s om medische maatschappen beter te laten functioneren en presteren. De methodiek van Appraisal & Assessment biedt de individuele medisch specialist de mogelijkheid om eigen functioneren te onderzoek en te verbeteren. Dit geeft niet alleen meer werkplezier en minder kans op burn-out voor het individu maar zal ook de prestaties van de maatschap ten goede komen.

TRAININGSDATA 2023


De organisatie van onze trainingen wordt verzorgd door De Academie voor medisch specialisten. Zowel open inschrijving als in opdracht. U kunt altijd contact opnemen voor het plannen van een training. Dat kan al vanaf 3 deelnemers.  Inschrijvingen verlopen via De Academie voor medisch specialisten. In 2023 worden er twee open inschrijving trainingen georganiseerd: 12 mei en 3 november. Klik hier voor meer informatie.

De Stichting als ervaren gespreksleider.
  • Ook kunt u bij ons terecht voor inhuur van externe appraisers zowel voor I-FMS als voor T-FMS (Team – Functioneren Medisch Specialisten).
  • IFMS gesprekken kunnen we uitvoeren middels beeldbel gesprekken (teams/skype/zoom etc).
  • Voor meer informatie, neem contact met ons op!
  • Daarnaast verzorgen we geaccrediteerde ‘opfristrainingen’ voor gespreksleider van 4 uur (incl. begeleide intervisie vanaf 4 deelnemers).

Info@appraisal-assessment.nl of   06-22905664,

Scroll naar boven